Een vrachtschip met algenaangroei gebruikt gemiddeld 5% meer brandstof dan een schip zonder. Fleet Cleaner ontwikkelde een snelle en efficiënte schoonmaakrobot.

Een robot die scheepswanden reinigt terwijl het schip in de haven ligt om te laden of te lossen. Het is een van de voordelen die deze robot zo onderscheidend maken, aldus Cornelis de Vet, co-founder van Fleet Cleaner. ‘Wij hebben een stap teruggezet: eerst heel goed gekeken wat de markt nodig had en ons ontwerp daarop toegespitst.’

Hoe is het idee ontstaan?

‘Tijdens onze studie Maritieme Techniek aan de TU Delft raakten Alex Noordstrand (co-founder, red.) en ik gefascineerd door de problemen die door algenaangroei op vrachtschepen veroorzaakt worden. Die aangroei verhoogt de weerstand van het schip. Voor een containerschip van 200 meter kost dat jaarlijks €300.000 euro meer aan brandstof. In 2008 werden de giftige coatings die aangroei tegengaan verboden. Schepen moeten nu regelmatig gereinigd worden. Tijdens de studie droegen we een simpel ontwerp aan voor een schoonmaakrobot. Omdat we merkten dat de vraag naar zo’n oplossing groot was, hebben we het ontwerp in onze vrije tijd verder uitgewerkt.’

Wat is de winst ten opzichte van gangbare methoden?

Schepen worden nu vaak door duikers gereinigd. Dit kost algauw een dag en gebeurt vanwege strenge havenregels meestal buiten de haven. Wij reinigen de scheepswanden terwijl een schip ligt aangemeerd. Zodoende kost het de rederij geen extra tijd. Bij het lossen neemt de diepgang van een schip af, waardoor een deel van de aanslag boven het wateroppervlak komt te liggen. Duikers kunnen niet boven water reinigen; wij kunnen dat wel. Duikers kunnen 300-400 m² per uur schoonmaken, onze robot 1200 m² per uur. Ook maken duikers gebruik van borstelmachines, die de coating van een schip kunnen beschadigen. Onze robot reinigt met hogedruk waterjets. En we voorkomen dat er  exoten in het lokale ecosysteem terechtkomen, omdat we de loskomende smurrie afzuigen en filteren: het water gaat weer schoon de haven in.’

Hoe profiteert het milieu?

‘Schepen met een gladde ‘huid’ kunnen 5 procent brandstof besparen. Wereldwijd wordt er nu 200 tot 270 miljoen ton brandstof per jaar gebruikt door de internationale scheepvaartindustrie.’

Waar staan jullie nu?

‘We zijn nu bezig met een pilot, in samenwerking met Groningen Seaports (de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven, red.) en rederij Wagenborg. De milieuwetgeving in het Waddengebied is zeer streng. Er mag niets in het water terecht komen. Als de machine daar werkt, kunnen we overal ter wereld aan de slag. Het Waddenfonds heeft bijna €270.000 meebetaald aan de ontwikkeling van het prototype. We verwachten begin 2016 de eerste schepen schoon te maken. Maritieme dienstverleners, die operationeel veel ervaring hebben en een groot netwerk, huren de robot – inclusief operator en support system – en bieden deze aan rederijen in de haven aan. Voor de Nederlandse markt hebben we een partnership met Oosterhof-Holman gesloten.”

Wat zijn jullie ambities?

‘We willen de dienst wereldwijd in alle belangrijke havens aanbieden en verwachten dit binnen vijf à tien jaar te kunnen realiseren. Duitsland, Zweden, Singapore en de Verenigde Staten tonen al interesse.’

www.fleetcleaner.com

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dit artikel is verschenen in Milieumagazine 9-2015.